زبان و ادغام دوره

زبان و ادغام دوره

Migranten: Sprache

Show all answers
Hide all answers
  • آیا دوره های تطبیق فرهنگی وجود دارد؟

    اگر شما کایل هستید که در آلمان و یا تورینگیا کار پیدا کنید باید هر چه سریع تر زبان آلمانی یاد بگیرید. این مسئله همچنین برای شناخت بهتر مردم و ارتباط با آنها در زندگی روزمره و کار اهمیت دارد. یکی از راه های یادگیری زبان آلمانی دوره های انطباق است

    دوره های انطباق توسط دولت آلمان برگزار می شود (در حال حاضر شما باید برای هر درس تنها ۲ یورو پرداخت کنید) و شامل دو قسمت است. قسمت اول آموزش زبان و قسمت دوم اطلاعاتی پیرامون شناخت بهتر کشور آلمان است. شما می تواندی به صورت تمام وقت و یا پاره وقت در این دوره ها شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر درباره دوره و شرایط شرکت در آن به سایت اداره امور مهاجرت و پناهندگی  بامف مراجعه کنید

  • در چه جای دیگری می توانم زبان بیاموزم؟

    اداره امور مهاجرت و پناهندگی همچنین دوره های مختلف زبان جهت اهداف حرفه ای و شغلی را برگزار می کند. این دوره ها برای شرکت کنندگان مهاجر رایگان است. این دوره ها ترکیبی از درس های آلمانی، آموزش حرفه ای و امکان شناخت یک کار از طریق کارآموزی می باشند