سلامت و بازیابی

سلامت و بازیابی

Migranten: Gesundheit und Erholung

Show all answers
Hide all answers
  • آیا امکان بازسازی در امر سلامت وجود دارد؟

    سلامت بودن برای همه ما از مهم ترین امور است. تورینگیا سیستم  مراقبت سلامت بسیار پیشرفته ای دارد که از آرامش بخشیدن و بازیابی  حمایت می کند. اگر شما به دنبال مکانی برای ریلکسیشن هستید می توانید براحتی این کار را درجنگل های تورینگیا و یا پایگاه های سلامت انجام بدهید. شما می توانید برای اطمینان از یک اقامت پربار و آرم روز خود را با مراقبت های سنتی و آب گرم های درمانی و یا روش های ریلکسیشن مدرن بگذرانید

  • مراقبت های پزشکی به چه شیوه است؟

    تورینگیا 45 بیمارستان، 34 مرکز پیشگیری و ترک اعتیاد است که امکانات عمومی و اولیه پزشکی را فراهم می کند. 8870 پزشک در بیمارستان ها و مراکز جراحی تورینگن مشغول به کار هستند. این تعداد از سال 2003 به میزان ده در صد افزایش داشته و به نظر می رسد در سالهای آینده نیز به دلیل ورود پزشکان مجرب از کشورهای دیگر افزایش خواهد یافت. دولت یارانه هایی را به این امر اختصاص داده اند بلکه نیاز رو به افزایش به پزشکان خانواده به خصوص در مناطق روستایی پاسخ داده شود