تامین اجتماعی و بیمه درمانی

تامین اجتماعی و بیمه درمانی

Migranten: Kranken- und Sozialversicherung

Show all answers
Hide all answers
 • چگونه از بیمه اجتماعی و درمانی استفاده کنم؟

  آلمان بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها، برای حمایت از فرد در شرایط مختلفی از جمله فقر، نیازهای مرتبط با بیماری ، بیکاری و بازنشستگی خدمات بیمه همگانی فراهم می کند. هدف این است که هر شهروند آلمانی به حداقلی از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشد.این هزینه ها را در واقع افراد شاغل و کارفرمایان پرداخت می کنند. سهمی که هر فردی پرداخت می کند بر اساس میزان درآمد او مشخص شده و به صورت اتوماتیک از درآمد او کسر می شود

  سهم افراد در پرداخت بیمه اجتماعی

  میزان سهم افرادبر اساس درآمد یا حق الزحمهسهم قابل پرداخت شما به عنوان کارمند (درصد درآمد)
  بیمه ی بازنشستگی18,79,35
  بیمه درمانی14,67,3
  بیمه بیکاری3,01,5
  بیمه درمان طولانی مدت2,351,175
  بیمه حوادثبسته به زمینه فعالیت شمارایگان

  منبع: نگاه کنید به
  Spitzenverbände der Deutschen Sozialversicherung
  مورخ ژانویه ۲۰۱۵

  شما به صورت خودکار عضوی از بیمه های بازنشستگی، درمان طولانی مدت، حوادث و بیکاری هستید. اما  بیمه درمانی خود را شما می توانید از میان بیمه های مختلف انتخاب کنید. خدمات عمومی در تمامی این شرکت های بیمه یکسان است اما برخی از شرکت های بیمه خدمات اضافه ای ارایه می دهند و بنابراین هزینه های اضافه ای نیز دریافت می کنند

  شما به محض آغاز به کار یک کارت امنیت اجتماعی و همراه آن یک شما امنیت اجتماعی دریافت می کنید . شماره مربوط را به کارفرمای خود ارایه داده و کارت را نزد خود نگه می دارید