برنامه آموزشی

Helfer: Qualifikationsangebote

Show all answers
Hide all answers
  • چگونه می توانم به خودم آموزش بدهم؟

    اگر شما یک داوطلب فعال هستید و می خواهید دانش و مهارت های خود را ارتقا ببخشید ما به شما توصیه می کنیم به شبکه آموزش برای فعالیت های مدنی* وارد شوید. این شبکه دامنه ی گسترده ای از راه های ادامه تحصیل در سراسر تورینگن  را در اختیار شما می گذارد

    Bildungsnetz für bürgerschaftlich Engagierte *