کار

کار

Geflüchtete: Arbeit

Show all answers
Hide all answers
 • چه زمانی می توانم کار کنم؟

  برای کار کردن در آلمان میبایست اجازه اداره مهاجرت را کسب کنید. سه ماه پس از ثبت نام شما در آلمان می توانید چنین مجوزی را کسب نمایید. شما باید اثبات چنین مجوزی را بر روی گواهی بوما خود داشته باشید. اگر موفق به یافتن کار شوید لازم است تا موافقت اداره مهاجرت را اخذ نمایید تا بتوانید در محل مورد نظر مشغول به کار شوید. به محض اینکه پاسخ درخواست پناهندگی شما مثبت باشد (اجازه اقامت دریافت کرده باشید) می توانید مستقیما مشغول به کار شوید

 • چگونه می توانم کار پیدا کنم؟

  شما می توانید در جاهایی مثل اینترنت، روزنامه، شیشه مغازه ها و یا آژانس کاریابی محلی به جستجوی کار بپردازید. آژانس های کاریابی حمایت های مشاوره ای نیز ارائه می دهند. آنها به اطلاعات شخصی شما (یعنی اطلاعات تحصیلی و حرفه ای) نیاز دارند. به همراه داشتن مدارک و گواهی های مرتبط از اهمیت بالای برخوردار است. همچینن شما می توانید برای شغل های محلی که در قسمت بازار کار همین صفحه اینترنتی به دنبال کار بگردید. شما می توانید به جستجوی کار پرداخته و درخواست های خود را ثبت کنید

 • انجام یک دوره کارآموزی چگونه می تواند کمک نماید؟

  یک دوره کارآموزی می تواند یک دیدگاه اولیه در مورد شغل مربوطه ارائه کرده و قدمی ابتدایی به سوی یک حرفه جدید باشد. طی بررسی درخواست پناهندگی و طی تعلیق موقت اخراج (دولدونگ) لازم است تا موافقت اداره مهاجرت را اخذ نمایید. یک دوره کارآموزی می تواند شانس شما برای یافتن یک شغل را افزایش دهد: شما می توانید مهارت های خود را بهبود داده و پس از انجام کارآموزی مدرکی مبنی بر صلاحیت خود در آن حرفه دریافت کنید. یک دوره کارآموزی بین دوهفته تا سه ماه به طول می انجامد

 • چگونه می توانم در حرفه قبلی خود کار کنم؟

  برای بسیاری از مدارک حرفه ای به تایید رساندن صلاحیت آنها می تواند کمک زیادی بنماید. در یک روند قانونی مدارک حرفه ای شما با مدارک حرفه ای آلمانی مقایسه شده تا امکان تایید صلاحیت آنها محرز گردد. برخی مشاغل (مشاغل  به اصطلاح "تنظیم یافته") را تنها در صورتی می توان به خود اختصاص داد که مدرک حرفه ای شما مورد تایید واقع گردد. مشاغل تنظیم یافته شامل حرفه هایی از قبیل پزشکی، پرستاری، پرستاری از سالمندان، وکالت، آموزگاری، مهندسی  و معماری می گردد

  برای بسیاری از مشاغل (مشاغل به اصطلاح تنظیم نیافته) نیازی به تایید صلاحیت مدارک حرفه ای خود ندارید. شما می توانید فورا تقاضای کار داده و مشغول به کار شوید. اگرچه، بررسی مدارک شما می تواند به کار فرمایان اطلاعاتی در ارتباط با سطح مهارت و توانایی های شما بدهد. شما می توانید مشاوره هایی مجانی در ارتباط با تایید صلاحیت مدارک در مراکز مشاوره مربوط به برنامه " ادغام در جامعه از طریق صلاحیت*" بدست آورید

  IQ *