حقوق و الزامات

حقوق و الزامات

Geflüchtete: Rechte und Pflichten

Show all answers
Hide all answers
 • قانون اساسی چیست؟

  بدون توجه به رنگ پوست شما، اینکه آیا فردی مذهبی هستید یا خیر، اینکه اهل کدام کشور هستید و به چه زبانی صحبت میکنید، همه ی افراد در آلمان دارای حقوق برابر هستند. این مسئله در قانون اساسی آلمان ذکر شده است. چنین چیزی برای تمامی افرادی که در آلمان زندگی میکنند اعمال می گردد و یک همزیستی مسالمت آمیز را اطمینان خاطر می دهد. همه افراد باید به ارزشهای قانون اساسی احترام بگذارند

 • مهمترین حقوق من کدام هستند؟

  تساوی در برابر قانون: تمامی افراد در مقابل قانون مساوی هستند. قانون اساسی اطمینان میدهد که همه دارای فرصت های برابری باشند. تبعیض قایل شدن به خاطر جنسیت، رنگ پوست، مذهب و یا تمایلات جنسی ممنوع بوده و تحت قانون کیفری مورد مجازات قرار می گیرد. در آلمان مردان و زنان دارای حقوق مشابهی هستند. همجنس گرایی در آلمان قانونی است. همباشی همجنسگرایان می تواند به مانند ازدواج ها ثبت رسمی بشود

  آزادی عقیده و آگاهی: شما مختار هستید که دین خود را انتخاب و از آن پیروی کنید و یا اصولا از هیچ دینی تبعیت نکنید. دین به عنوان یک مسئله خصوصی تلقی میشود. آلمان هیچ دین رسمی ای ندارد. هیچکس نباید به خاطر عقایدش مورد تبعیض واقع شود. در عین حال شما میبایست به عقاید دیگران احترام بگذارید

  آزادی بیان: هر کسی آزاد است تا عقیده خود را بیان کند به شرط آنکه در برابر دیگران تبعیض قایل نشده و آنها را تهدید نکرده و به آنها توهین نکند. اغلب اوقات بین افراد مباحثه و مناظره شکل می گیرد تا به یک نوع سازش دست پیدا کنند. حقوق خاصی برای مطبوعات وجود دارد که در اصطلاح به آن آزادی مطبوعات می گویند

  حفاظت از ازدواج و خانواده: ازدواج و خانواده دارای اهمیت بالایی بوده و از حمایت های ویژه ای بهره می برند. هر فردی این حق را داراست تا همسر خود را آزادانه انتخاب کند. در یک رابطه ی زناشویی زنان و مردان شریک های برابر هستند

  حق رای: هر فردی که تابعیت آلمان را دارد این حق را داراست که رای داده و یا انتخاب بشود. پناهحویان و مهاجران این حق را دارند تا در احزاب ، انجمن های سیاسی و دیگر سازمان ها فعالیت کنند. هیئت های مشورتی منتخب برای اتباع خارجی نیز وجود دارند. ابن هیئت ها شامل افرادی است که خود به آلمان مهاجرت کرده اند.  آنها تقریبا در تمام گروه های اجتماعی حضور دارند تا علابق سیاسی مهاحران را نمایندگی کنند

 • مهمترین الزامات من کدام هستند؟

  وفاداری به قانون اساسی: شما ملزم هستید تا از قانون اساسی آلمان و سیستم قانونی آن تبعیت کنید. قانون برابری در مورد همه اشخاص یعنی زنان، مردان و کودکان صدق می کند

  گواهی هویت: افراد فاقد تابعیت آلمان ملزم هستند تا مدارک شناسایی شخصی خود را همراه داشته باشند( گذرنامه، مدارک تردد که به جای گذرنامه صادر می شود، و یا دیگر مدارک شناسایی). این مسئله به ویژه در زمانی که به اداره مهاجرت مراجعه میکنید و یا یک افسر پلیس را ملاقات میکنید اهمیت زیادی دارد. چنانچه شما گذرنامه و یا مدارک تردد خود را گم کرده اید ملزم هستید تا به منظور شناسایی هویتتان همکاری بنمایید. این بدان معنی است که شما میبایست به سوالاتی در خصوص سن، هویت و ملیت خود پاسخ دهید