شرایط زندگی

مركز الاستقبال الأولي / السكن

Geflüchtete: Landeserstaufnahme

Show all answers
Hide all answers
  • پس از ورود من به تورینگیا چه اتفاقی می افتد؟

    زمانی که شما وارد تورینگیا می شوید در یکی از مراکز پذیرش اولیه ساکن می شوید. فضایی یرای زندگی، غذا و درصورت نیاز لباس و پول توجیبی دریافت می کنید. همچنین معاینه پزشکی شده و در صورت لزوم از مراقبت های پزشکی استفاده خواهید کرد. علاوه بر آن شما از مراقبت های اجتماعی نیز بهره مند شده و می توانید سوالات خود را پرسیده و برای حل مشکلات کمک دریافت کرده و احتمالا در اولین کلاس های آموزش زبان آلمانی خود شرکت کنید. طی زمان اقامت در مراکز پذیرش اولیه میبایست یک مدرک ثبت نام برای متقاضیان پناهندگی که اصطلاحا به آن بوما* گفته می شود و نیز یک وقت ملاقات برای ارایه درخواست پناهندگی را دریافت نمایید

    شما پس از حدود شش ماه از مراکز پذیرش اولیه به مناطق شهری یا روستایی تورینگیا منتقل می شوید. شما آنجا زندگی خواهید کرد و طی این زمان درخواست پناهندگیتان مورد بررسی قرار می گیرد. متقاضیانی که از کشورهای به اصطلاح امن آمده اند احتمالا مجبور خواهند بود زمان بیشتری را در مراکز پذیرش زندگی کنند

    BÜMA*

  • پس از انتقال کجا زندگی خواهم کرد؟

    پس از انتقال شما از مراکز پذیرش اولیه اداره امنیت اجتماعی محلی مسئول تأمین محل اقامت شما خواهد بود. شما آنجا در یک محل سکونت اشتراکی و یا یک آپارتمان زندگی خواهید کرد. این بدان معنی است که شما باید اطاق ها را با افرادی که نمی شناسید قسمت کنید. از این جهت لازم است که رفتار با ملاحظه ای داشته باشید. اینجا نیز از مراقبت های اجتماعی برخوردار شده و می توانید سوالات خود را پرسیده و برای مشکلات کمک دریافت اگر میخواهید به جای دیگری بروید لازم است تا موافقت مسئولین مربوطه را دریافت کنید