سلامت

سلامت

Geflüchtete: Gesundheit

Show all answers
Hide all answers
  • اگر نیاز به مراقبت های پزشکی داشته باشم چه می شود؟

    شما به عنوان پناهجو یا متقاضی پناهندگی در ابتدا در یکی از مراکز پذیرش اولیه اقامت خواهید داشت. آنجا باید از نظر پزشکی معاینه شوید. این معاینه اجباری است. در طی اولین معاینه می توانید واکسن هم بزنید. پس از انتقال به یکی از مناطق شهری یا روستایی واکسن زدن، چکاپ پزشکی و عکسبرداری، و درمان بیماری های حاد تنها به صورت محدود ممکن خواهد بود

    پیش از آن که در جستجوی مراقبت های پزشکی باشید لازم است تا موافقت اداره امنیت اجتماعی محلی را اخذ نمایید.  آنها سپس هزینه درمان را پرداخت خواهند کرد. شما برگه ای که اصطلاحا گواهی درمان نامیده می شود را از ناحیه شهری یا روستایی خود دریافت می کنید. ممکن است دارو و یا لوازمی (از قبیل عینک، کفی کفش های ارتوپدی، روان درمانی) را تنها تحت شرایط خاصی دریافت کنید. استثناهایی وجود خواهد داشت. به عنوان مثال برای زنان باردار و افرادی در وضعیت های تهدید کننده جان، کودکان و نوجوانان پناهجوی بدون همراه استثناهایی وجود دارد

    بر اساس ماده قانونی مربوط به مزایای پناهجویان پس از آنکه به مدت 15 ماه متوالی از مزایای موجود استفاده کردید این حق را خواهید داشت تا همانند یک فرد بیمه شده در آلمان از مزایای خدمات سلامتی بهره مند گردید