پناهجویان

به تورینگن خوش آمدید!

این سایت به شما کمک می کند تا راه خود را از میان راه های ممکن در تورینگن پیدا کنید. تورینگن چیزهای زیادی برای ارایه به شما دارد: درمرکز و قلب آلمان قرار گرفته، دارای فرهنگی غنی است همچنین فضای باز و بزرگی جهت ایده های جدید دار